Състезание по английски език

На 05.10.2017 г. се проведе общинският кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език под мотото Correction does much, but encouragement does more. Целта на състезанието е да се проверят знанията и уменията на учениците да говорят по предварително зададената тема.

 

Състезанието протече в два модула:

  1. Устно представяне на ученика по темата, вписваща се в мотото на състезанието.
  2. Свободен разговор с членовете на журито, които оценяват представянето на участниците.

Състезание от този тип се провежда за първи път в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” и вероятно това бе причината за малкия брой участници.

Събралите смелост да преборят сили в словесен двубой с журито бяха:

 Виктория Николаева – 6 клас

 Магдалена Делчева – 7А клас

 Михаела Чепишева – 7А клас

 

Представянето на участниците беше подкрепяно от аплодисментите на публиката –  малко, но верни приятели и съученици.

Журито, в състава на което бяха учителите Марияна Йорданова, Росица Манахилова и Мариян Иванов, единодушно класира за областния кръг, който ще се проведе на 22.10.2017, Виктория Николаева от VI клас.