Новини и събития

СЪОБЩЕНИЕ

От 29.10.2018 г. телефон 033662136 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай не е активен.

Състезание по английски език

На 05.10.2017 г. се проведе общинският кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език под мотото Correction does much, but encouragement does more. Целта на състезанието е да се проверят знанията и уменията на учениците да говорят по предварително зададената тема.

Прочети още: Състезание по английски език

Второ място на национално ниво за училищния вестник

Вестник  „Училищен звънец“ на ОУ „Св.Св. Кирил и Метдоий“ - гр. Първомай, издаван по проект "Твоят час", участва в конкурса „Григор Попов“ и се класира на второ място (след вестник „Усмивка“ на СУ  Проф. д-р Асен Златаров“) в категорията „Вестник на хартиен носител“.

Прочети още: Второ място на национално ниво за училищния вестник

Първо място на областно ниво в конкурса „Бог е любов“

През последните 3-4 години стана традиция успешното участие и класиране на някое от първите три места на ученици от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай в конкурсите на Българската православна църква съвместно с МОН. Този път Виктория Николаева от Vа клас спечели първо място в категорията "За стихотворение", възрастова група V-VІ клас, в областния конкурс "Бог е любов".

Прочети още: Първо място на областно ниво в конкурса „Бог е любов“