Бюджет на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г. >>

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г. >>

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г. >>

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2018г. >>

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017г. >>

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ 3-РО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г. >>

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ 2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г. >>

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г. >>

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017г. >>

ОТЧЕТ- АНАЛИЗ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Първомай, община Първомай ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 Г. ДО 31.12.2016 Г. >>

БЮДЖЕТ 2016г. >>

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 ГОДИНА >>

ОТЧЕТ АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТ 2015г. >>

Бюджет за 2015 г. >>

ОТЧЕТ АНАЛИЗ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ / 01.01.2015г.-30.09.2015г. / >>

ОТЧЕТ АНАЛИЗ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА 2015 г. >>
ОТЧЕТ АНАЛИЗ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г. >>
КАСОВ ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015 г. >>   /   КАСОВ ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015 г. >>

Бюджет за 2014 г. >>   /   Касов отчет за 2014 г. >>

ОТЧЕТ АНАЛИЗ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 2014 г. >>

Бюджет за 2013 г. >>   /   Касов отчет за 2013 г. >>

Бюджет за 2012 г. >>   /   Касов отчет за 2012 г. >>